Gry miejskie - city rallye

Grupom młodzieży szkolnej mamy do zaoferowania coś więcej niż tylko klasyczne zwiedzanie miasta. City Rallye, czyli gry miejskie z przygodami w centralnych i mniej znanych zakamarkach Berlina, jest coraz popularniejszą alternatywą łączącą w sobie interaktywną formę poznania miasta i jego mieszkańców ze świetną zabawą.

Biorąc udział w grze miejskiej młodzi ludzie zaspokoją swoją ciekawość i wykażą się swą zaradnością, kreatywnością i samodzielnością. Chętnie sprawdzą też swoje umiejętności językowe oraz umiejętność poruszania się w terenie.

IDEA I ORGANIZACJA GIER MIEJSKICH

Młodzież, np. uczniowie jednej lub kilku klas gimnazjum, dzielona jest na grupy, które według wcześniej ustalonego planu „na własną rękę” (najczęściej w towarzystwie swoich opiekunów i/lub przewodnika) przemierzają miasto w celu realizacji powierzonego im zadania. Poprzez aktywne uczestnictwo w samodzielnym ustalaniu poszczególnych tras i etapów działania, młodzież lepiej zaznajamia się z miastem, rozwija umiejętności orientacji w nowym otoczeniu, a przy tym świetnie się bawi. Po zakończeniu gry grupy wspólnie prezentują rezulataty swoich podróży przez Berlin i w ten sposób jeszcze lepiej poznają miasto, jego historię i specyfikę.

Przykładowe warianty gier:

> „Rajd City”, odkrywając najbardziej znane zabytki w Berlinie, poznając jego historię i specyfikę

> „Berlin Podziemny”, znajdując ciekawostki kryjące się w stacjach metra lub dostępnych bunkrach i tunelach, tym samym odkrywając nowe fakty, składające się na wielobarwność Berlina

> „Śladami Muru”, szukając dziś już nieco zamazanych śladów Muru Berlińskiego, jego szczątków, wież strażniczych oraz zrekonstruowanych fragmentów, rozszerzając tym samym swoją praktyczną wiedzę o tym ciekawym, choć tragicznym etapie w historii Berlina.

> „Polski Berlin”, odkrywając miejsca pamięci, należące kiedyś do Polaków pałace i fabryki, które często odgrywały znaczącą rolę w rozwoju kulturalnym miasta.

Zurück